Helyi hivatalos közlöny

A  28/2008 Kormányhatározat értelmében, minden mezőgazdsági területtel rendelkező állampogár kötelezően bejelentést kell tegyen a területei és állatállomány béli vátozásokról.

A Kormányhatározatt értelmében ennek legkésőbb február végéig kell megtörténnie, ellenkező esetben büntetés róható ki.

Az erre vonatkozó jog szabály részlet alább olvasható magyar és román nyelven:

„Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, a 28/2008-as Mezőgazdasági Nyilvántartó kormányhatározat 11-es cikkelyének 1-es bekezdése értelmében, hogy minden jogi és fizikai személy, aki mezőgazdasági területtel, illetve állatállománnyal rendelkezik köteles a következő időszakban nyilatkozat alapján bejelenteni az adataikat a mezőgazdasági nyilvántartóba:

január 5- február utolsó munkanapjáig a család összetételét, az állatállományt, tulajdonában levő földterületeket, az épületeket, és mezőgazdasági gépeket

május 1-30-ig a főbb kultúrák termesztését, megművelt területeket, a telepített gyümölcsfák darab számát

Továbbá a 28/2008-as Mezőgazdasági Nyilvántartó kormányhatározat 11-es cikkelyének 3-as bekezdése értelmében, a fent meghatározott időszakon kívül, ha bármilyen változás történik a gazdaságában értve területek adás-vétele, terület csere, állatállományának növelése vagy csökkenése minden jogi vagy fizikai személy köteles ezt a változást bejelenteni a Mezőgazdasági irodába hétfő-csütörtök 8-13 óra között.”

„(1)Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

– între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c)persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Frissítés dátuma:
2023.06.12.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette