Helyi hivatalos közlöny

A 2019-es évtől kezdődően Székelyudvarhely kézbe vette a mezei utak helyzetének rendezését is. Ezeknek egyrésze a város belsőségében, másik része pedig annak külsőségében húzódik. A 2020-as évtől kezdve, a parcellázási rajz alapján, a város közvagyonába felvett 256 darab mezei út telekkönyvezése zajlott azzal a céllal, hogy ezáltal javításokat is lehessen eszközölni azokon.

2020-ban egy mezei útszakasz javítása már megtörtént, a Bükkfa utca külső részét, 1,5 kilométeres szakaszon teljesen felújítottuk, így fontos útszakaszt biztosítottunk ezen a városrészen a  mezőgazdasági és erdős területtel rendelkező tulajdonosok számára.

A mezei utak rendbetétele és karbantartása nagy fontosággal bír: a régi úthelyek nagyon sok helyen bebozótosodtak, használhatatlanok lettek, ezáltal gyakran magánterületeken alakultak ki utak, amelyek kárt jelentenek a földtulajdonosok számára.

Ezt a folyamatot fogják megállítani azok az útjavítási munkálatok, amelyekre tegnap írta alá a kivitelezési szerződést Gálfi Árpád polgármester, valamint a közbeszerzést megnyerő gyergyóalfalvi vállalkozás vezetője.

A megjavított utak csökkenteni fogják a mezőgazdasági használatban levő gépek rongálódását is.

A tegnap aláírt szerződés szerint 4,9 km-es mezei út javítási munkálatait fogja elvégezni a kivitelező. Ez a hosszúság két útszakaszból tevődik össze: az első szakasz a Szentimre zónában, a Szentjános és a Móricz Zsigmond utcák kereszteződésétől 150 méterre indul a szarkakői legelő irányába. A második szakasz a bethlenfalvi részen van, a Keresztvápa utca felső felétől a szarkakői legelő irányába haladó útszakaszt érinti. A két útszakasz a határban lévő kőkeresztnél találkozik.

Ezen munkálatok elvégzésével közel 300 hektár, természetes és jogi személyek tulajdonában található mezőgazdasági terület válik közvetlenül megközelíthetővé, olyan területeké, amelyeken aktív mezőgazdasági tevékenység zajlik.

Mindezzel párhuzamosan több másik mezei út elkészült műszaki terve szakmai véleményezési fázisban van, illetve a szombatfalvi és a kadicsfalvi határban található mezei utak tervezése közbeszerzés alatt van.

A munkálatok okozta esetleges kellemetlenségek miatt tisztelettel kérjük a gazdák megértését és szíves együttműködését.

Frissítés dátuma:
2022.06.17.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette