Helyi hivatalos közlöny

Pályázati felhívás civil szervezetek részére

A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

Pályázhatnak: székelyudvarhelyi fiókkal vagy munkaponttal rendelkező, a város területén kulturális tevékenységet folytató, jogi személyként bejegyzett civil szervezetek.

Jogszabályok: a támogatás a 350/2005-ös számú, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt közalapokból való vissza nem térítendő finanszírozási rendjéről szóló Törvény és a 49/2022-es számú helyi Tanácshatározat alapján történik.

Támogatott tevékenységek: helyi, országos, nemzetközi kiállítások, előadások, rendezvények, hagyományos vásárok, alkotótáborok, fesztiválok, hagyományok és népszokások, egyéb kapcsolódó tevékenységek, kulturális témájú előadások, konferenciák, szemináriumok, alkotótáborok, tevékenységek, Székelyudvarhely népszerűsítését szolgáló írott kultúra támogatása, a kultúra népszerűsítése a virtuális térben, a város jellegzetes hagyományos tevékenységeinek népszerűsítése, a kulturális szektor támogatása.

A  2022-es évre előirányzott keretösszeg: 200.000 lej.

A program futamideje: a 2022. május 9. – december 15.

A pályázatok leadási módozata és határideje: a pályázatokat online a www.udvarhely.ro/palyazatok honlapon, vagy a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.

A leadás határideje 2022. április 19., 16.00 óra.

A pályázati útmutató letölthető a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.udvarhely.ro).

Kapcsolattartó személyek: Szentgyörgyi Éva, Biró Ágnes.

E-mailcím:  helyipalyazatok@udvarhely.ro

 

Csatolt dokumentumok:

Ghidul solicitantului 2022 uj Letöltés Anexa 1 - Program anual cultural Letöltés Anexa 8 la Ghidul solicitantului - Declaraţie de parteneriat Letöltés Anexa 9 la Ghidul solicitantului - Lista programelor depuse Letöltés Anexa 10 la Ghidul solicitantului - Declaraţie pe propria răspundere Letöltés Anexa 11 la Ghidul solicitantului - Regulamentul de decontare Letöltés Anexa 13 la Ghidul solicitantului - Formular pentru raportări finale Letöltés Anexa 7 Raport final - Lista premianţilor Letöltés Anexa 12 la Ghidul solicitantului - Adresa de înaintare a raportului final Letöltés Anexa 7 la Ghidul solicitantului - Declaraţia de imparţialitate Letöltés Anexa 6 la Raportul final - Lista de călători Letöltés Anexa 6 la Ghidul solicitantului - Declaraţia solicitantului Letöltés Anexa 5 la Raportul final - Lista de cazare Letöltés Anexa 5 la Ghidul solicitantului - Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli in limba romana Letöltés Anexa 5 la Ghidul solicitantului - Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli in limba maghiara Letöltés Anexa 2 la Raportul final - Decontul de cheltuieli Letöltés Anexa 3 la Ghidul solicitantului - Opis Dosar 2 Letöltés Anexa 3 la Raportul final - Lista participantilor Letöltés Anexa 4 la Ghidul solicitantului - Cerere de finantare limba romana Letöltés Anexa 4 la Ghidul solicitantului - Cerere de finantare in limba maghiara Letöltés Anexa 4 la Raportul final - Pontaj de masa Letöltés Anexa 2 la Ghidul solicitantului - Opis Dosar 1 Letöltés Anexa 1 la Raportul final - Tipul cheltuielilor Letöltés Programe anuale 2022 - sume aprobate cultural Letöltés

Frissítés dátuma:
2022.04.29.

#Kultúra

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette