Helyi hivatalos közlöny

Pályázati felhívás egyházak részére

Romániában elismert egyházak támogatása a 2024-es évre

 

1. A támogató intézmény megnevezése: Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városháza tér 5. szám, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Pályázhatnak: Romániában elismert egyházak 489/2006-os Törvény szerint bejegyzett helyi egységei.

3. Jogszabályok: A támogatás a 82/2001-es számú Kormányrendelet, a 384/2023-as számú törvény, a 125/2002-es Törvény, az 1470/2002-es Kormányhatározat és a 43/2024-as helyi Tanácshatározat alapján történik.

4. Támogatott tevékenységek:

· a jövedelem nélküli vagy alacsony jövedelmű egyházközségek, valamint a szociális és egészségügyi ellátó intézmények fenntartásához és működtetéséhez szükséges saját forrás kiegészítésére;

· templomok és más egyházi épületek tervezésére, építésére vagy javítására;

· az ingó nemzeti kulturális örökség részét képező, egyházak tulajdonában lévő vagyontárgyak állagmegóvására és karbantartására;

· vallási-kulturális múzeumok és múzeumi gyűjtemények kialakítására és fenntartására;

· az egyházmegyék, esperességek, plébániák/parókiák vagy egyházi központok székhelyeinek, temetők, egyházak tulajdonában lévő oktatási egységek székhelyeinek tervezésére, kivitelezésére, javítására;

· egyházi személyzet szolgálati lakásainak, az egyházhoz tartozó szociális és egészségügyi tevékenységre használt ingatlanok tervezésére, építésére, berendezésére vagy javítására;

· egyházak által végzett szociális és egészségügyi tevékenységre;

· az egyházi ingatlanok, szociális és egészségügyi létesítmények, múzeumok és médiaintézmények beruházási listáiban szereplő alapeszközök beszerzésére;

· az egyházak tevékenységéről szóló audio-vizuális tartalmak készítésére;

5.  A 2024-as évre előirányzott keretösszeg: 200.000 lej.

6.  A program futamideje: 2024. június.-november

7.  A pályázatok leadási módozata és határideje: A pályázatokat online a www.udvarhely.ro/palyazatok honlapon, vagy a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának iktatójába kell benyújtani, az útmutatóban leírtak alapján.

A leadás határideje 2024. április 05., 13:30 óra.

8. A pályázati útmutató letölthető a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal honlapjáról (www.udvarhely.ro/palyazatok). Kapcsolattartó személy: Szentgyörgyi Éva.

e-mail cím: helyipalyazatok@udvarhely.ro

 

Az éves pályázati program a Hivatalos Közlöny 35/2024.02.22 számában jelent meg.

Frissítés dátuma:
2024.03.05.

#Egyházak

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette