Helyi hivatalos közlöny

Tizenhárom napirendi ponttal és a különféléknél egy számvevőszéki döntés ellen indított jogorvoslati döntés végzésének bemutatása szerepelt a mai soron kívüli tanácsülés összehívójában.

Első napirendi pontként a város költségvetését módosította a testület. Többek között a Wesselényi Miklós, Orbán balázs és a Nicolae Bălcescu utcák kereszteződésénl lett költségtöbblet, a hatóságok miatt kért műemlékvédelmi jóváhagyás miatt. Emellett négy utca modernizálási tervét kell frissíteni, ez 60000 lejes plusz tételt jelent. Az Anghel Saligny-tervre további utcák felújítási tervével és a hozzájuk tartozó költségbecsléssel kíván pályázni a város, ez további 200 ezer lejes tételt jelent.

A helyi adók és illetékek esetében kellet jóváhagyja a testület a kötelező, inflációs rátával történő frissítést. Ehhez a 2021. október 1-i árfolyamot kellett figyelembe venni.

Az önkormányzati testületben történt személycserék miatt több bizottság és testület tagjainál hagytak jóvá változást. A köztéri emlékművek elhelyezésének véleményezésére is megalakult egy szakmai bizottság. Az átadás előtt álló idősek nappali foglalkoztatójánál van egy 19.250 lejes költségnövekedés. Ennél a beruházásnál a berendezés megvásárlása következik.

Elfogadta a testület a jégpálya gazdasági és technikai dokumentációjának és mutatóinak frissítését.

Venczel Attila főjegyző mutatta be a számvevőszéki döntés óvás utáni fejleményeit. Eszerint az adminisztratív jogorvoslati kérés egy területvásárlás esetében a város javára döntött: helyesnek ítélték meg egy korábbi területvásárlás esetében az elköltött összeget. A legelőbérlésekkel kapcsolatos kifogással kapcsolatban bírósági eljárás indul.

Frissítés dátuma:
2021.10.19.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette