Monitorul Oficial Local

Cerere pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale

Descărcare

Proces – verbal al Autorității Electorală Permanentă din data de 22.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 21 Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, pentru secţiile de votare nr. 42, nr. 54, nr. 56

Descărcare

Proces – verbal al Autorității Electorală Permanentă din data de 20.05.2024 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 și a locțiitorilor acestora Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 21 Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Anunț referitor la data și ora completării a Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare din Circumscripția Electorală Municipală Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 3 Odorheiu Secuiesc nr. 10 din 16 mai 2024, privind soluționarea plângerii înregistrată la Registratura Biroului Electoral de Circumscripție nr. 3 Odorheiu Secuiesc sub nr. 82 din 14 mai 2024, împreună cu comunicatul de presă nr. 88 din 16 mai 2024.

Descărcare

Dispoziția Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 835 din 10 mai 2024 cu privire la delimitarea, numerotarea şi stabilirea secțiilor de votare din Municipiul Odorheiu Secuiesc pentru alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024

Descărcare

Dispoziția Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 826 din 9 mai 2024 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din Municipiul Odorheiu Secuiesc, privind organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European din data de 09.06.2024

Descărcare

Dispoziția Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 825 din 9 mai 2024 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral din Municipiul Odorheiu Secuiesc, pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 09.06.2024

Descărcare

Proces – verbal nr. 74 pentru completarea în a treia etepă a Biroului Electorale de Circumscripţie Electorală Municipală nr. 3 Odorheiu Secuiesc, cu reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice sau electorale, formaţiunilor politice şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale neparlamentare în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi depuse în circumscripția electorală Municipală Odorheiu Secuiesc, împreună cu procesul – verbal de afișare nr. 75 din 05.08.2024

Descărcare

Anunț referitor la data și ora completării în a treia etapă a Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 3 Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 59 din 7 mai 2024 încheiat cu ocazia constatării rămânerii definitive a candidaturilor propuse pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2024, împreună cu procesul – verbal de afișare nr. 60 din 7 mai 2024.

Descărcare

Proces- verbal de afișare și publicare nr. 54 din 1 mai 2024 privind afișarea Hotărârii Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 5 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 53 din 30 aprilie 2024 privind afișarea listei de candidați la alegerile autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 9 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 52 din 30 aprilie 2024 privind afișarea declarației de acceptare a candidaturii la alegerile autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 8 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 51 din 30 aprilie 2024 privind afișarea listei de candidați la alegerile autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 7 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 50 din 30 aprilie 2024 privind afisării propunere de candidatură la alegerile autorităților publice locale din data de 9 iunie 2024, pentru funcția de Primar al Municipiului Odorheiu, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 6 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 42 din 30 aprilie 2024 privind afișarea listei de candidați la alegerile autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 4 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 41 din 30 aprilie 2024 privind afisării propunere de candidatură la alegerile autorităților publice locale din data de 9 iunie 2024, pentru funcția de Primar al Municipiului Odorheiu, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 3 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 40 din 30 aprilie 2024 privind afișarea listei de candidați la alegerile autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 2 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 39 din 30 aprilie 2024 privind afisării propunere de candidatură la alegerile autorităților publice locale din data de 9 iunie 2024, pentru funcția de Primar al Municipiului Odorheiu, împreună cu Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripție 3 nr. 1 din 30 aprilie 2024.

Descărcare

Proces – verbal pentru completarea birourilor electorale de circumscripţie într-o primă etapă, cu reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, în ordinea descrescătoare a numărului de mandate de parlamentar obţinute, şi cu reprezentantul grupului organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor, precum şi, într-o a doua etapă, cu câte un reprezentant al partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, altele decât cele cărora li s-a alocat reprezentant în prima etapă

Descărcare

Anunț pentru candidați – mandatari financiari

Descărcare

Datele de contact ale Biroului Electoral de Circumscripție Municipală nr. 3 Odorheiu Secuiesc – județul Harghita

Descărcare

Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 133/2024 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Harghita și consiliilor locale din județ

Descărcare

Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 122/2024 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Harghita, pentru alegerile din 9 iunie 2024

Descărcare

Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 111/2024 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județ

Descărcare

Hotărârea nr. 16,17,18/2020 privind soluționarea sesizării înregistrate la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 3 Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Tabel nominal privind numărul de candidați propuși de fiecare formațiune politică pentru funcția de consilier local, primar, consilier județean în cadrul Consiliul Județean Harghita și pentru funcția de președinte al Consiliul Județean Harghita

Descărcare

Delimitarea secțiilor de votare al Municipiului Odorheiu Secuiesc, Alegerile locale 2020

Descărcare

Hotărârea nr. 13  privind soluționarea sesizării înregistrate la data de 9 septembrie 2020 de dl. EMBER Attila

Descărcare

Hotărârea nr. 12  privind soluționarea sesizării înregistrate la data de 5 septembrie 2020 de d-na MÁTYÁS Constanța

Descărcare

Ordinea pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați pentru funcția de Primar, respectiv pentru funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Hotărârea nr. 11 privind completarea biroului electoral de circumscripție municipală Odorheiu Secuiesc cu reprezentații partidelor politice, organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, ai alianțelor politice și ai alianțelor electorale neparlamentare

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 66 din 24 august 2020 de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 54 din 19 august 2020 privind acceptarea/respingerea candidaturii pentru funcția de primar/pentru listei de candidați pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc/ candidaturii pentru funcția de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 51 din 19 august 2020 privind afișării propunere de condidatură la alegerilor locale 2020, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 46 din 18 august 2020 privind afișării propunere de condidatură la alegerilor locale 2020, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 43 din 18 august 2020 privind afișării propunere de condidatură la alegerilor locale 2020, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 42 din 18 august 2020 privind afisării propunere de candidatură la alegerilor locale 2020, pentru funcția de Primar al Municipiului Odorheiu

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 40 din 18 august 2020 privind afișării propunere de condidatură la alegerilor locale 2020, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicre nr. 38 din 18 august 2020 privind numărul total al alegătorilor din Circumscripția Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbel de afișare și publicare nr. 36 din 18 august 2020 privind afisării propunere de condidaturi la alegerilor locale 2020, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 35 din 18 august 2020 privind afisării propunere de candidatură la alegerilor locale 2020, pentru funcția de Primar al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 33 din 17 august 2020 privind afisării propunere de condidaturi la alegerilor locale 2020, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 24 din 12 august 2020 privind afisării propunere de condidaturi la alegerilor locale 2020, pentru Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Proces – verbal de afișare și publicare nr. 23 din 12 august 2020 privind afisării propunere de candidatură la alegerilor locale 2020, pentru funcția de Primar al Municipiului Odorheiu Secuiesc

Descărcare

Regulamentul privind implementarea măsurilor organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID – 19

Descărcare

Decizia nr. 24/2020 al Tribunalului Județului Harghita

Descărcare

Datele de contact ale biroului electoral de circumscripție

Descărcare

Procesul Verbal de completare a Biroului Electoral de Circumscripție cu reprezentanții partidelor politice care au ca membrii cel puțin 7 senatori sau 10 deputați sau care au obținut reprezentare parlamentară la scrutinul anterior, precum și cu  reprezentantul grupului parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților

Descărcare

Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 278/2020 privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Harghita și consiliilor locale din județ

Descărcare

Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 289/2020 privind numerotarea circumscripțiilor electorale din județ

Descărcare

Ordinul Prefectului județului Harghita nr. 292/2020 privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripție din județul Harghita, pentru a fi aduse la cunoștința alegătorilor

Descărcare

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic