Monitorul Oficial Local

Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

Solicitanți pot fi: persoane fizică sau persoane juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală.

Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.2/2008; respectiv HCL 77/2021.

Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: activităţi vizând valorificarea și promovarea potențialului cultural al municipiului Odorheiu Secuiesc, stimularea participării şi creșterea accesibilității locuitorilor municipiului Odorheiu Secuiesc la viața culturală, prin diversificarea ofertei culturale, dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul de cultură, sprijinirea dezvoltării sectorului cultural;

Suma aprobată pe anul 2021: 180.000 lei

Durata programului: iunie – 15 decembrie 2021

Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: registratura Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, situat la adresa Piaţa Városháza 5.

Data limită pentru depunerea : 17.mai.2021., ora 15.oo.

Precizăm, că accelerarea procedurii de selecție conform art. 20 alin  (2) a Legii nr. 350/2005 se datorează necesității demarare a proiectelor asociațiilor și fundațiilor din orașul Odorheiu Secuiesc care solicită finanțare nerambursabilă din bugetul local.

Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro.

Persoana de contact: Szentgyörgyi Éva , adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 83/29.04.2021., partea a VI-a.

Data actualizării:
30.04.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic