Monitorul Oficial Local

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, prin Compartimentul Fond Locativ și Relația cu Asociații de Locatari, anunță preluarea de cereri în vederea atestării persoanelor fizice ca administratori de condominii, în baza Legii nr. 196/2018.

Pot fi atestate, de către Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc, ca administrator de condominii numai persoanele fizice care, au cetățenia română, au capacitate deplină de exerciţiu, au domiciliul în Municipiul Odorheiu Secuiesc, prezintă garanţii materiale şi profesionale pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, stabilite în condiţiile legii, care vor depune următoarele documente, în vederea obținerii certificatului de atestare:

  1. cerere din partea solicitantului – Cerere atestare
  2. – copia certificatului de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor cu modificările și completările ulterioare;
  3. – copii după actele de stare civilă:
  4. – BI/CI
  5. – certificat de naștere
  6. – certificat de căsătorie (după caz, hotărâre de divorț)
  7. – cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nici o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune de natură economico – financiară;
  8. – certificat de cazier fiscal eliberat de ANAF
  9. – copii de pe actele de studii
  10. – adeverință medicală eliberată de către medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru desfășurarea activității de administrator de condominii;

Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

Cererile, însoțite de documente, se depun, la sediul Primariei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Compartimentul Fond Locativ și Relația cu Asociații de Locatari, Birou 4 (luni – joi, interval orar 8-13), până la data de 25.11.2021.

Atestatul pentru dobândirea calității de administrator condominii va fi emis persoanelor fizice, în urma unei hotărâri a Consiliului Local Odorheiu Secuiesc.

Atestatul de administrator de condominii se eliberează în baza dispoziţiei emise de primar, este valabil 4 (patru) ani de la data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi condiţii în care a fost emis.

Data actualizării:
15.11.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic