hu | ro | en

Formulare

Managementul urban

Direcția urbanism și administrarea patrimonului

Compartiment stare civilă

Registratură / secretariat

Direcția economică

Comaprtiment de agricultură

Biroul de monnitorizare a serviciilor comunitare de utilități