Helyi hivatalos közlöny

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) az egyik legelterjedtebb, egészségkárosodást okozó gyomnövény. A parlagfű nagymértékű elszaporodásának közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elterjedési helyei elsősorban az elhanyagolt talajok, a beépítetlen, de gondozatlan építési területek,  parkok és egyéb gyepes területek, folyók, vasúti sínek és utak mente, tavak körül, külterületek parlagon hagyott részei és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területek. A sikeres védekezés egyik alapvető feltétele a növény felismerése.

A parlagfűvel elárasztott területek azonosítása és ellenőrzése évente május 20-ig történik.

A parlagfű kiirtása a virágzás előtti időszakában kell megtörténjen minden évben legkésőbb június 30-ig!

Nem mezőgazdasági területeken a technológiák sokasága áll rendelkezésre a parlagfű megsemmisítésére: kaszálás, kapálás, gyomlálás. A kaszálás nagyon hatékony megelőző módszer. Az első kaszálást mindig a virágbimbók megjelenése előtt 1–2 héttel kell elvégezni! Ugyanakkor az egyszeri kezelés nem végleges megoldás a növény kipusztítására, mert oldalrügyeiből kihajt. Biztos eredményt csak az évi háromszori, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás hoz. A fertőzött területek túlnyomó részén a parlagfű gazdaságos irtása mechanikai és kémiai védekezés együttes alkalmazásával, gyomírtó szerek felhasználásával oldható meg legkönnyebben.

Romániában a 62/2018-as törvény (melyet módosítottak a 129/2020-s számú törvénnyel), és ennek a törvénynek a 707/2018-as alkalmazási normája (változtatva a 21/2021-s kormányhatározattal) szabályozza a parlagfű elleni védekezést.

A polgármester által létrehozott bizottság, a Helyi Rendőrséggel együtt július 1–15. között fogja ellenőrizni, hogy megtörtént-e a parlagfű kiirtása a területeken, ahol nem történt meg a földtulajdonosok, illetve a földhasználók figyelmeztetést kapnak a kiirtás elvégzésére.

A második ellenőrzés július 16.–október 31. között történik, amikor a törvény értelmében bírság kiszabására kerül sor, amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földtulajdonos, illetve a földhasználó nem tett eleget. A bírság mértéke természetes személyek esetében 1.000–5.000 lej között van, míg jogi személyek esetében 10.000–20.000 lej között van.

A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke. Ezért kérjük, tegyenek eleget a fenti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.

Frissítés dátuma:
2021.04.30.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette