Helyi hivatalos közlöny

Tizenkét napirendi ponttal hívta össze az augusztusi tanácsülést Gálfi Árpád polgármester. Az ülés elején rögtön ki is egészült ez a sor a különfélékkel.

Napirend előtti felszólalásában a polgármester megköszönte a lemondott tanácsosok eddigi munkáját, és rávilágított arra, hogy a történtek a munkát nem szabad befolyásolják.

A két júliusi ülés jegyzőkönyvének elfogadását követően A két lemondott önkormányzati képviselő felmondását fogadta el a testület. A Városi Műjégpálya beruházásnak gazdasági és műszaki dokumentációját és mutatóit terjesztette a testület elé a beruházási igazgatóság. A minimálbér emelkedése miatt, illetve bizonyos műszakilag indokolt munkálatok miatt szükséges a módosítás. A pályára egyébként megérkezett az utolsó elem is, az új hűtőház, amelynek a beszerelése és működésbe helyezése következik a közeljövőben.

Ezt követően elfogadták a város költségvetésének módosításáról szóló határozatot. A Városi Sportklub 2000 lej támogatásban részesült, a Zsibongó Napköziotthon 30000 lejes kiegészítést kap a gyermekek étkeztetésére, átcsoportosítottak összegeket a beruházás és a rendezvényszervezés költségvetéséből. Ez utóbbinak oka, hogy a 2025-ig szóló kulturális stratégiával összhangban a kulturális programok szervezése átkerül a Művelődési Házhoz. Jóváhagyták továbbá a közszállítási szerződés meghosszabbítását, illetve a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő, tanügyi intézményként műkődőépületek és az ezekhez tartozó területek használatáért fizetendő bérleti díjat a korábbi 200 ezerről 300 ezerre emelte a főbérlő. A bérkiegyezési jegyzőkönyvben szereplő összeget jóváhagyta a testület.

Az Udvarhelyi Néptáncműhely 15 évre ügykezelésbe kapta a mozi épületét, illetve jóváhagyták a Tompa László utca 34A szám alatti épület beruházásához szükséges műszaki és gazdasági mutatókat. Az úgynevezett telekkönyv-épület dokumentációját pályázati lehetőségre készíti elő a város.

A Napraforgó utca elektromos hálózatának bővítését is megszavazta a testület. Fontos tudni, hogy míg ez a határozattervezet a korábbi rendelkezés szerint 50%-ban a város és 50%-ban a villamossági vállalat által finanszírozott fejlesztés lesz, az új rendelkezések szerint lehetőség van arra is, hogy a lakók is részt válalljanak egy-egy ilyen beruházásban.

A Harghita Business Center számára fizetendő tagsági díjat is támogatta a testület. A 910 ezer lej az intézmény működését, a fenntartását , illetve az IT-s és a Startolj velünk Udvarhelyen programok finanszírozását célozza.

Az ülés a különfélék tárgyalásával zárult.

Frissítés dátuma:
2021.08.26.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette