+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

19907 igazolt fertőzött

13919 gyógyult

1299 elhunyt

2363 karanténban

96693 otthoni elkülönítésben

472850 mintavétel

160 igazolt eset Hargita megyében

19907 fertőzött / 13919 gyógyult / 1299 elhunyt / 2363 karanténban / 96693 elkülönítésben / 472850 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.06.04. 13:00

"EMIA-díjátadó" adatai:

Dátum

2019. október 12, 18:00 - 2019. október 12, 19:00

Helyszín

Művelődési Ház

Facebook esemény

Az Erdély Ma­gyar Iro­dalmáért Alapítvány október 12-én, szom­ba­ton 18 órától a Művelődési Házban tart­ja ha­gyományos díjátadó ünnepségét.

Köszöntőt mond: Lőrincz György, az alapítvány elnöke, közreműködnek a Palló Imre Művésze­ti Líceum ta­nulói. Idén három ka­tegóriában oszt díjat az alapítvány: a Debüt-díjat Vo­loncs At­ti­la kézdivásárhe­lyi fi­a­tal prózaíró kap­ja, Virágok esz­ten­de­je című regényéért. Laudációt mond Fe­ke­te Vin­ce.

EMIA-díjban az idén 70. évét töltő csíksze­re­dai Kristó Ti­bor költő, író részesül. Laudációt mond Zsidó Fe­renc.
Az anya­országi és határon túli iro­dal­mak összekötéséért, iro­da­lomtörténészi, szer­kesztői munkája el­is­meréseképpen a Hídverő-díjat Papp End­re iro­da­lomtörténész, a Hi­tel folyóirat főszer­kesztője kap­ja. Laudációt mond Lőrincz György.
A ren­dezvény támo­gatói: Beth­len Gábor Alap, Com­mu­nit­as Alapítvány.

Frissítés dátuma:
2019.10.11

#Kulturális

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette