Helyi hivatalos közlöny

Összesen 14 napirendi ponttal hívta össze az e havi rendes tanácsülést Székelyudvarhely polgármestere. Az előterjesztések között több, a költségvetést érintő határozat is szerepelt, illetve voltak területekkel kapcsolatos előterjesztések is.

A tanácskozás elején ülésvezetőt választott a testület. A képviselők az Arros Orsolya Blankát támogató javaslatot szavazták meg. Ezt követően szavaztak az első napirendi pontról. A múlt havi tanácsülés jegyzőkönyvét kellett volna elfogadnia a képviselőknek, ám ez nem történt meg.

Következett a város idei költségvetésének kiigazításáról szóló tervezet. Hosszas vita után a testület elutasította az útjavításra tervezett átcsoportosítást, így a közel 600.000 lej előre láthatóan meg nem valósuló tételeken fog maradni. 63.000 lejt kap a város az országos katasztrófavédelmi alapból az árvízi károk elhárítására, illetve mintegy 127.000 lejt kap helyi vállalkozóktól a város, amelyből a Helyi Rendőrség tovább kívánja bővíteni a városban működő térfigyelő kamerarendszert.

A testület elfogadta az Urbana Rt. tavalyi éves pénzügyi jelentését. A ma elfogadott határozat értelmében változik a Városi Könyvtár bizonyos szolgáltatásainak ára: a beiratkozási díj 6 lejre módosul, a nyugdíjasoknak és a diákoknak pedig 3 lejre módosult a díjszabás.

Jóváhagyta a testület a városi közszállítási közszolgáltatás további működtetése érdekében a Bálint Trans-szal való szerződés meghosszabbítását, illetve bővült a mai ülésen a város közvagyonlostája is egy 4200 négyzetméteres területtel, valamint a rajta levő épülettel, illetve egy 5067 négyzetméteres területtel. Két, a város magántulajdonában lévő területet nyilvános árverésen kíván értékesíteni a város. Az ülésen elhangzott, hogy a Csereháton lévő területeket a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség által építendő bölcsőde és napközi számára.

Nem fogadta el a testület a 13A országút kataszteri dokumentációit. Fontos, hogy a mai ülésen támogatást kapott a csereháti park, illetve az oda tervezett botanikus kert, valamint a csillagvizsgáló épületének megújulását szorgalmazó európai uniós finanszírozású pályázat új gazdasági és technikai dokumentációja. Így megnőtt a város önrésze, de nem került veszélybe a kivitelezés, amelyre nem jelentkezett kivitelező a korábban kiírt három közbeszerzési eljárás egyikén sem.

Frissítés dátuma:
2020.08.13.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette