Helyi hivatalos közlöny

A 226/2021-es törvény alapján, november és március között a gázzal, villanyárammal, távhővel vagy fával fűtő családok fűtéspótlékban és energia kiegészítőben részesülnek, amennyiben megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 • az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a 1.386 lejt a családok, és a 2.053 lejt az egyedül élő személyek esetében.

A jelenleg családi pótlékban, vagy szociális segélyben részesülőknek egy egyszerűsített típuskérést kell kitölteniük. Ez esetben a fűtéstámogatás odaítélésének elbírálása a már leadott igazoló okiratok alapján történik, csak a lakás adás-vételi szerződését vagy bérleti szerződését kell csatolni.

A formanyomtatványok a következő módon vehetők át:

 • a tömbházlakások esetében a lakástulajdonosi társulásoknál;
 • a magánházak lakói a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságán igényelhetik, az 1-es számú irodában.

A formanyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról ITT.

A saját felelősségre kitöltött és aláírt formanyomtatványt személyesen kell leadni, az igazoló iratokkal együtt, minden hónap 10. és 20. közöttszezonkezdetkor október 25–november 20. között:

 • a tömbházlakások esetében a lakástulajdonosi társulásoknál;
 • a magánlakások esetében a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságán, az 1-es számú irodában.

A gázzal és villannyal fűtők esetében a formanyomtatványt a gáz- és villanyszerződés címzettje nevében kell kitölteni (ez alól kivételt csak az albérletben lakók képeznek), és csatolni kell egy gáz- illetve villanyszámlát.

A hiányosan kitöltött kérésekre nem tudjuk jóváhagyni a fűtéstámogatást és az energia kiegészítőt.

A kéréssel egy időben a következő igazoló iratokat is csatolni kell:

 • minden családtag személyazonossági igazolványának másolatát vagy a születési bizonyítvány másolatát;
 • bírósági végzést az örökbe fogadott gyerek után, gyerekelhelyezés vagy gyámkinevezés esetén;
 • bírósági végzés gyerekeltartásról;
 • a kástulajdont igazoló irat: a lakás adás-vételi szerződése, telekkönyvi kivonat, bérleti szerződés;
 • személygépkocsi törzskönyvének másolata;
 • a jövedelmet igazoló akták:
  • fizetésigazolás (tartalmaznia kell az ételjegyek értékét is, ha nem részesül ételjegyben, akkor azt);
  • nyugdíjszelvény;
  • munkanélküli segélyről szelvény, gyereknevelésről szelvény vagy a végzés másolata,
  • ezek hiányában a jövedelmet vagy annak hiányát igazoló irat szükségeltetik a pénzügyi igazgatóságról,
  • vagy kézzel írott nyilatkozat az alkalmi jövedelmekről,
  • szükség esetén egyéb akta, vagy banki betétekről számlakivonat benyújtása szükséges;
 • gázzal fűtők esetében egy gázszámla, villannyal fűtők esetében villanyszámla (a fogyasztó azonosítása érdekében).

FONTOS:

 • A kérés kitöltése előtt az utolsó oldalon levő táblázat ellenőrzése. Amennyiben a család használatában van az ott feltüntetett javak közül valamelyik, akkor is, ha az nincs a család nevén, de a család használja, az illető személy vagy család nem jogosult a fűtéspótlékra.
 • A földterületek nagyságát és az állatok számát a megfelelő négyzetben kell feltüntetni. Ez utólag kerül kiértékelésre.
 • A jövedelemkategóriákat végigolvasni és a megvalósított jövedelmekkel kitölteni.

Az egyszer megítélt fűtéstámogatás a fűtésszezon végéig érvényes, nem kell minden hónapban újra kérvényezni. Az egyszer megítélt energia kiegészítő támogatás a jogosultság érvényességéig tart.

A besorolási kritériumokat ITT találják.

Abban az esetben, ha a jogosultsági állapot változik (nő vagy csökken az egy főre eső jövedelem, változik a család összetétele), ezt közölni kell a változástól számított 5 napon belül. A közlés az egyszerűsített típuskérés kitöltésével és leadásával történik a fent ismertetett módon.

Bővebb információért forduljon a polgármesteri hivatal szociális igazgatóságához (földszint 1-es és 3-as iroda), tel. 0744-420918.

Nyitvatartás

Hétfő: 8-13

Kedd: 8-13

Szerda: 8-13

Csütrötök: 8-13

Frissítés dátuma:
2021.11.08.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette