Monitorul Oficial Local

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă conform Legii 226/2021, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia – formular cerere Aici. În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și/sau alocației pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și solicită unul dintre ajutoarele prevăzute la art. 1, acesta completează formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare. precum şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.

Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt următoarele:
0 – 1.386 lei/membru de familie 
0 – 2.053 lei pentru persoana singură
Limitele de venituri pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei vizualiza aici .

Cererea se poate depune începând din octombrie si până în martie, în fiecare lună între 10-20 a lunii, respectiv între 25 octombrie-20 noiembrie la început de sezon, urmând ca să semnalați orice schimbare intervenită pe timpul acordării ajutorului pentru încălzire, comparativ cu datele depuse în cerere.

Pentru informții suplimentare vă rugăm să vă adresați Direcției Sociale (birourile 1 și 3) la nr. de telefon 0744-420918.

Program de lucru

Luni: 8-13

Marți: 8-13

Miercuri: 8-13

Joi: 8-13

Data actualizării:
08.11.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic