Helyi hivatalos közlöny

Az osztály főbb tevékenységi körei:

 • Székelyudvarhely municípium köz és magánvagyonának karbantartása és adminisztrálása
 • a municípiumi illetve magán javak mennyiségbeli és értékbeli nyilvántartása, követése
 • A város tulajdonában levő géppark és utcai bútorzat karbantartása és adminisztrálása
 • fizetéses parkoló helyek adminisztrálása
 • a municípiumi úthálózat állapotának követése, javaslatok megfogalmazása javítandó utcákra/útfelületekre
 • a municípiumi gépjármű illetve gyalogos forgalom zökkenőmentes biztosítása, forgalomszámlálás, lakossági javaslatok kielemzése és életbe léptetése
 • a közúti forgalmi táblák , utcanévtáblák, nyilvántartása, szükség eseténi cseréje, jelzőlámpák működésének követése, útburkolati hálózat felfestése
 • útjavítások, útlezárások nyilvántartása és ezek engedélyeinek kibocsájtása
 • hótalanítási munkálatok megszervezése, követése ezekhez szükséges anyagok beszerzése
 • a város tulajdonában levő zöldövezetek nyilvántartása, karbantartása Száraz ágak, fák kivágása a megfelelő törvények előírása alapján
 • éves ültetendő növényanyag maghatározása, beszerzése
 • fakivágási kérések elbírálása
 • lakószövetségek zöldövezetekre vonatkozó igényeinek kielemzése és szükség szerinti életbe léptetése
 • Zöldövezeti éves rovartalanítása és szúnyog irtás
 • Közvécék működtetése
 • természeti csapások esetén elsődleges beavatkozások biztosítása
 • városi kutyamenhely működtetése
 • szociális segélyben részesülő személyek tevékenységének megszervezése és követése
 • közhasznú munkára ítélt személyek nyilvántartása, munka meghatározása, követése, átvétele, az illető hatóságokkal való kapcsolattartás
 • UdvarhelyMa bejelentések követése, az illetékes személyekhez való továbbítása és visszajelzés
 • a városi barom, autó, ócska piac illetve zöldségpiac adminisztrálása
Nyitvatartás

Hétfő 10,00-13,00

Kedd 10,00-13,00

Szerda 9,00-12,00

Csütörtök 9,00-16,00

Péntek –

Frissítés dátuma:
2019.01.14.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette