+40 266 310 423

(Direcția de Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva Covid19!

1139505 persoane infectate

35359 decese

8564 infecțiuni în județul Harghita

1139505 fertőzött / 35359 decese /

Statistica din țară • Date actuale:17.09.2021. 14:05

Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 34115200-8- Autovehicule pentru transportul a mai puțin de 10 persoane (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Achiziție autoutilitară 6 persoane, benă transport conform caiet de sarcini.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 39.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini atașat. Condițiile caietului de sarcini sunt minimale.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Autoutilitară”, răspuns la anunț publicitar nr. ADV1120220 din 27.11.2019. A nu se deschide înainte de data 05.12.2019 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 05.12.2019 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se va depune în lei fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 05.12.2019 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1120220

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Autovehicul-furnizare

Data scrierii

27. nov. 2019.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

05. dec. 2019. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
02.12.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic