Monitorul Oficial Local

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Solicitanți pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care au sediul/punct de lucru în municipiul Odorheiu-Secuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu-Secuiesc/sau beneficiarii proiectului sunt domiciliaţi în municipiul Odorheiu-Secuiesc.

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv HCL 51/2023.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Creșterea gradului de informare și conștientizare a tinerilor cu privire la drepturile, libertățile și obligațiile tinerilor în context european, promovarea valorilor democratice; Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficiile unui stil de viață sănătos; Prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor și creșterea gradului de informare și educare a acestora privind planificarea familială și bolile cu transmitere sexuală; Promovarea voluntariatului şi implicării tinerilor în activităţi multiculturale, multietnice şi intergeneraţionale; Creșterea gradului de dezvoltare a spiritului de echipă, apartenență la grup și a fair play – ului, Petrecere timp liber, stimularea participării tinerilor în Anul Jocului; Prevenirea abandonului școlar, a absenteismului şi prevenirea fenomenului de bullying , Încurajarea şi susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii, Premierea elevilor şi pregătirea şcolară a elevilor; Stimularea elevilor în folosirea tehnologiei în diferite discipline, Încurajarea programelor educaţionale; Educaţie economică şi financiară, antreprenorială.

5. Suma aprobată pe anul 2023: 200.000 lei

6. Durata programului: 01 mai– 15 decembrie 2023

7. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: online pe platforma www.udvarhely.ro/palyazatok sau la registratura primăriei din Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.

Data limită pentru depunere: 06 aprilie 2023 ora 16.oo

8. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc www.udvarhely.ro

Persoana de contact: Szentgyörgyi Éva, Biró Ágnes, adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 24/08.02.2023.

Data actualizării:
02.03.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic