Monitorul Oficial Local

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Solicitanți pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport, având sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, înregistrate legal, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu Secuiesc şi care dispun de certificat de identitate sportivă, eliberat de Agenţia Naţională pentru Sport, să fie afiliaţi la federaţiile sportive de gen judeţene sau naţionale, iar sportivii să fie legitimaţi conform legii.

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu completările şi modificările ulterioare; Ordinul MTS nr.664/2018 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat, precum şi reglementările Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare; respectiv HCL 50/2023.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: sprijinirea şi stimularea activităţilor asociaţilor/fundaţiilor şi cluburilor sportive din municipiul Odorheiu Secuiesc, care desfăşoară activităţi şi acţiuni sportive de interes sau local, judeţean, naţional, internaţional respectiv care organizează evenimente sportive în municipiu.

5. Suma aprobată pe anul 2023: 1.500.000 lei

6. Durata programului: iunie – 30 noiembrie 2023

7. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: online pe platforma www.udvarhely.ro/palyazatok sau la registratura primăriei din Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita.

Data limită pentru depunere: 06.04.2023 ora 16.oo

8. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțări nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro/palyazatok

Persoana de contact: Szentgyörgyi Éva , adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 24/08.02.2023.

Data actualizării:
12.05.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic