Monitorul Oficial Local

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Odorheiu Secuiesc la ședința de azi a decis următoarele (documentul poate fi accesat AICI):

Art. 1. – Pe perioada în care rata de incidenţă cumulată a cazurilor Covid-19 în ultimele 14 zile depăşeste pragul de 3/1000 de locuitori în Municipiul Odorheiu Secuiesc se stabilesc următoarele măsuri:

a) Se suspendă toate activitățile culturale, artistice ale instituțiilor publice din Municipiul Odorheiu Secuiesc;

b) Se suspendă accesul persoanelor la Biblioteca Municipală ale Municipiului Odorheiu Secuiesc;

c) Se instituie interdicția organizării oricărui eveniment care implică aglomerarea de persoane în spații închise și/sau deschise, inclusiv și cele desfășurate în incinta clădirilor și spațiilor exterioare ce aparțin bisericilor;

d) Se suspendă organizarea târgului de duminică de pe Piața Obor;

e) Se stabilește în mod unitar ca oră de închidere al operatorilor economici care pot desfășura activităţi în spaţii special destinate, dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber unde se desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/ sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, ora 20.00. Aceste unități iau măsuri pentru evitarea aglomerării de persoane în spațiile lor deschise, și asigură dezinfectarea frecventă a meselor, scaunelor.

f) Unitățile comerciale, altele decât cele prevăzute la lit. f), cum sunt cele de: hyper-market, super market, market, magazine de cartier, precum și furnizorii publici și privați de transport de persoane, inclusiv și de taxi, sunt obligați să ia măsuri pentru asigurarea:

1. dezinfecției frecvente a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și în alte locuri expuse (ex.: cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, butoane de la lifturi etc.);

2. instituirii măsurilor pentru evitarea aglomerării de persoane în spații comerciale, respectiv în incinta mijloacelor de transport;

3. dezinfecției frecvente a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea traseului (ex. bare și suporți de susținere, uși, scaune etc.);

4. să asigure purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani și utilizează serviciile acestor unități;

5. afişarea la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respectivelor unități;

g) Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri etc.);

h) Se interzice organizarea adunărilor publice pe teritoriul administrativ al Municipiului Odorheiu Secuiesc;

i) Se suspendă activitatea terenurilor și a sălilor de joacă de orice categorie;

j) Operatorii transportului public local de persoane asigură purtarea măștii de protecție de către beneficiarii serviciului respectiv.

k) Operatorii economici care au activitatea de comerț en-detail, în afara celor stabilite la lit. f), sunt obligați să ia următoarele măsuri:

1. Urmează să stabilească numărul maxim de persoane care pot fi prezenți în interiorul suprafeței de vânzare, astfel încât să asigure o distanță de minimum 1,5 m între oricare 2 persoane sau a unui suprafețe de minimum 4 mp. pentru fiecare client;

2. Numărul maxim de persoane prevăzut la pct. 1. se afișează la intrarea în suprafața de vânzare;

3. Se ia măsurile necesare pentru monitorizarea și asigurarea regulilor de distanțiere socială.

l) Se recomandă ca deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale să se efectueze de un singur membru de familie.

m) Se recomandă limitarea deplasărilor numai la cele din motive justificate, cum ar fi deplasări în interes professional, asistență medical, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, aprovizionarea de bunuri și alte asemenea.

Art. 2. – Măsurile aprobate și dispuse prin Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 3/2020 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu Coronavirusul pe teritoriul administrativ al Municipiului Odorheiu Secuiesc rămân în aplicare pentru perioada prevăzută la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta hotărăre se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică tuturor instituțiilor publice implicate / responsabile spre conformare și informare, inclusiv și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului Harghita.

 

Data actualizării:
30.10.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic