Monitorul Oficial Local

Conform prevederilor H.G. 691/2015:

În situația în care ambii părinţi sau părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate, aceștia au obligația să transmită / depună la Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Odorheiu Secuiesc, o notificare scrisă privind intenţia de a pleca la muncă în străinătate, cu cel puțin 40 de zile înainte de plecare, indiferent dacă munca în străinătate implică sau nu și existența unui contract de muncă.

Notificarea va trebui să cuprindă în mod obligatoriu următoarele elemente:

  • datele de identificare ale părinților/părintelui care intenționează să plece la muncă în străinătate
  • datele de identitate ale persoanei în grija căreia va fi lăsat copilul pe durata absenței din țară a părintelui/părinților,
  • adresa la care copilul va urma să locuiască în viitor, după plecarea părintelui/părinților,
  • îndeplinirea de către persoana în grija căreia urmează a fi lăsat copilul a condițiilor prevăzute la art. 105, alin. (1) din legea 272/2004, referitoare la apartenența acesteia la familia extinsă (să fie rudă până la gradul IV inclusiv, cu minorul – persoana poate fi bunic, unchi/mătuşă, văr, nepot, frate/soră, străbunic, frate al unui bunic), vârsta – minimum 18 ani împliniţi și capacitate deplină de exercițiu.

După primirea notificării, reprezentanţii Direcției de Asistenţă Socială vor efectua o anchetă socială la domiciliul persoanei la care copilul va locui pe perioada delegării drepturilor părintești, document care să fie inclus în dosarul care va fi transmis instanței.

Instanţa de tutelă este cea care va confirma (sau nu) persoana în întreţinerea căreia va rămâne copilul.

În caz de nerespectare a dispoziţiilor legale, părinţii în cauză riscă o amendă de la 500 la 1000 lei.

Documente descărcabile:

Declarația părintelui inspecție

Data actualizării:
03.02.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic