Monitorul Oficial Local
  • Preia și înregistrează actele care sunt adresate instituției;
  • Preia notele interne, le înregistrează și le comunică serviciilor/birourilor cărora le sunt destinate;
  • Ține evidența cererilor, reclamațiilor, propunerilor și scrisorilor cetățenilor;
  • Expediază răspunsuri către petiționari;
  • Asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;
  • Asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială, a serviciilor de asistență socială și a oricăror solicitări care intră în sfera de competență a instituției;
  • Sprijină identificarea familiilor și persoanelor aflate în dificultate, a situațiilor care impun acordarea de servicii și/sau beneficii sociale pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
  • Comunică și colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;
  • Facilitează accesul mass media la informații cu privire la activitatea instituției și se preocupă de organizarea de conferințe de presă/comunicate de presa și evenimente de promovare a instituției;
  • Înregistrează și comunică Hotărârile Consiliului Local serviciilor de resort și asigura gestionarea și păstrarea acestora;
Program de lucru

vezi programul Direcției de Asistență Socială.

Data actualizării:
05.01.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic