Monitorul Oficial Local

Cadrul legislativ: beneficiul se acordă conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 633,9 lei.

Plata drepturilor de alocaţie pentru susţinerea familiei se asigură de către Agenţia Judeţeană de Plăţi Şi Inspecţie Socială

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă lunar, pe bază de cerere şi declaraţie tip, care se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi după caz, adeverinţe privind frecventarea cursurilor şcolare/preșcolare de către copiii aflaţi în întreţinere. La depunerea dosarului toate adeverințele trebuie să aibă data cu luna depunerii dosarului (adeverinţe elev/salariu/cupon pensie/şomaj/alte indemnizaţii, adeverinţe fiscale), adeverințele cu privire la venituri se vor referi la luna anterioară cererii depuse.

CUANTUMUL LUNAR AL ALOCAŢIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
Familiile cu ambii părinţi cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 239,2 lei:
• 1 copil – 99 lei
• 2 copii – 197 lei
• 3 copii – 295 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 393 lei
Familiile cu ambii părinţi cu venitul net mediu lunar pe membru de familie între 239,2 şi 633,9 lei:
• 1 copil – 90 lei
• 2 copii – 180 lei
• 3 copii – 270 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 359 lei
Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie sub 232,2 lei:
• 1 copil – 128 lei
• 2 copii – 256 lei
• 3 copii – 384 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 512 lei
Familiile cu un părinte cu venitul net mediu lunar pe membru de familie între 239,2 şi 633,9 lei:
• 1 copil – 122 lei
• 2 copii – 244 lei
• 3 copii – 366 lei
• 4 sau mai mulţi copii – 488 lei

LISTA BUNURILOR CE EXCLUD ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL ȘI A ALTOR BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:

  • clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
  • terenuri intravilane care depășesc 1000 mp
  • autoturism/motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani
  • mai mult de un autoturism/motocicletă cu vechime mai mare de 10 ani
  • autovehicule, autoutilitare, autobuze, microbuze, autocamioane
  • șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, etc.
  • utilaje agricole și de prelucrare agricolă
  • utilaje de prelucrat lemnul, acționate hidraulic, mecanic sau electric
  • depozite bancare cu valoare de peste 3000 de lei
  • suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1000 de EURO pentru persoana singură, respectiv suma de 2500 EURO pentru familie

Data actualizării:
08.06.2023.

Următorul:
Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic