Monitorul Oficial Local

Vă înștiințăm, că la data de 3. noiembrie 2020., se publică documentele tehnice cadastrale întocmite în cadrul proiectului „Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023″ (PNCCF) în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) litera j) din Legea cadastului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Imobilele identificate în aceasta etapă sunt cuprinse în sectorul cadastral nr. 1,19,21,44,51,52, și 61 al UAT MUNICIPULUI ODORHEIU SECUIESC.

Afișarea documentelor tehnice cadastrale se va realiza pe o perioadă de 60 de zile la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, nr. 5, județul Harghita, începând la data de 03 noiembrie 2020.

Cererile de rectificare formulate în legătură cu documentația afișată pot fi depuse la Biroul Agricol din cadrul Municipiului Odorheiu Secuiesc în zilele lucrătoare pe perioada afișării și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Odorheiu Secuiesc , 26.10.2020.

GÁLFI Árpád

primar

Data actualizării:
26.10.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic