Helyi hivatalos közlöny

31 napirendi ponttal hívta össze az önkormányzati testületet Gálfi Árpád polgármester. Az ülés elején a napirend kiegészült a különfélékkel.

A november 19-i és a november 25-i tanácsülések jegyzőkönyveinek elfogadását követően az idén 50 éves székelyudvarhelyi asztalitenisz tiszteletére, a mai szavaztok alapján, a városi asztalitenisz terem Nagy Ferenc nevét veszi fel.

Ennek értelmében 478.000 lejt kapnak a szociális gondozók,  43 ezer lejjel csökken a fűtéspótlékra fordított összeg, 14 ezer lejjel a napközik számára folyósított illeték, 29 ezer lejjel többet fordít a város a speciális oktatásban részesülő gyereknek, 120 ezer lejjel csökken a Marin Preda iskolában az étkezési pótlék, 162.000 lejjel nő az ösztöndíjak keretösszege.

Ennek elfogadását követően a jövő évi helyi adókról és illetékekről szavazott a testület. Az előterjesztés nem javasolt adónövelést. A 2022-es adók mindössze az országosan kötelező módon alkalmazandó 2,6%-os inflációs érték miatt fognak változni. Az autóadó esetében például 1800 köbcentiméter alatt nem lesz változás, de több más adónemben sem kell többet fizetni jövőben. A tavalyi 50%-os illetékcsökkentést a közélelmezésben tevékenykedő cégek számára fenntartotta a tervezet, amelyet a testület elfogadott.

Egy temetkezési vállalat számára hagyták jóvá a működési engedélyt. Létrehozta továbbá a város Székelyudvarhely Térségének Közösségi Fejlesztési Társulását. A mai szavazattal a testület jóváhagyta az IT Plus Egyesülethez való csatlakozást, amellyel kapcsolatban a város főjegyzőjének jogi kifogásai vannak, így nem fogja ellenjegyezni a határozatot. Egy kiegészítéssel elfogadta a képviselőtestület Székelyudvarhely 2022-ben megrendezendő városi rendezvények listáját.

Döntöttek a tanácsosok két szociális lakás kiosztásáról is: egy család a Cserehátra, egy másik pedig egy Cekend-bejárati lakásba költözhet be. Módosították továbbá a szociális lakások bérleti jogának feltételein is: egy fő esetén 950 lej, 2 fő esetén 1500 lej, 3 fő esetén 1750 lej, 4 fő esetén 2000 lej, míg 5 fő esetén 2300 lejes jövedelemhatárt állapítottak meg.

Az ivó- és szennyvíz fejlesztési alap felhasználása is szerepelt a napirendek között: 326.000 lejt fordít fejlesztésre a szolgáltató.

Döntött a testület a városi tulajdonú szénabálák értékesítéséről, 110 lejes darabonkénti áron. Két esetben 1%-os úgynevezett útalap létrehozását szavazták meg, illetve a Cserehát és a Cekend közötti 26 kilométeres nyomvonalú, a Saligny programra leadott út területi rendezését hagyták jóvá.

Több tervezet révén magánterület közterületté történő leadását hagyták jóvá: a Csereháton 2570 négyzetméternyi 115.700 lej értékű területet, a Termés utca környékén 2188 és 2411 négyzetméternyi, összesen mintegy 400 ezer lej értékű területet minősítettek köztulajdonná. A Szentjános utca technikai mutatói frissültek egy új felmérés által, így az utca 4955 négyzetméterrel nagyobb felületűvé vált.

A mai ülésen a Művelődési Ház kapta ügykezelésbe négy éves időszakra a széjkhelyéül szolgáló ingatlant, az új kutyamenhely is közvagyoni tétellé vált.

Két korábbi határozatnál megtörtént a főispánság kérésére a módosítás. A testület jóváhagyta az Orbán Balázs Általános Iskola épületét érintő hőenergetikai fejlesztéi projekt mutatóit. A beruházás értéke mintegy 4.300.000 lej. Elfogadtak továbbá a Termés és a Bükkfa utcák zónájában egy rendezési tervet.

A különféléknél a közvilágítás, valamint az ifjúsági lakások eladása került napirendre. A lakások árának számítása megtörtént, a szakértői ellenőrzés után az árak postai úton történő kiközlése következik.

 

 

 

Frissítés dátuma:
2021.12.17.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette