Helyi hivatalos közlöny

A belügyminisztérium szabályzata szerint az anyakönyvi irodák is teljesen át kellett álljanak az online ügyintézésre. Így a korábbi sürgősségi esetek bejegyzése helyett hétfőtől, március 30-tól, csak online történik az ügyintézés.

A születések és elhalálozások esetében a kórház és a családorvosok munkája segíti ennek gördülékenységét.

A jelenlegi szükségállapot idejére a családorvosok és a kórház is új eljárásrendet kell hogy kövessen elhalálozás esetén. A rendelet szerint a halál okát megállapító dokumentumot e-mailen juttatja el a családorvos, vagy kórházi elhalálozás esetén a kórház a polgármesteri hivatal anyakönyvi irodájába.

Elhalálozás esetén az intézmény kitölti a halál okát igazoló orvosi papírt, és az elhunyt személyi igazolványának szkennelt változatával együtt az online ügyintézést segítő anyakonyv@udvarhely.ro e-mail címre küld el a kórház illetékese hétköznapokon déli 12 óráig. A halál bejelentése a személy elhalálozása után legtöbb 3 napon belül (ebbe az időszakba kell beleszámolni a halál beálltát és a bejelentés megtételét) meg kell hogy történjen. Az iratok elküldését követően az anyakönyvvezető a Székelyudvarhelyi Városi Kórháznak visszaküldi e-mailen a temetéshez szükséges iratokat. Fontos kiemelni, hogy az eredeti halotti bizonyítványt a szükségállapot lejártát követően igényelheti a hozzátartozó személy. Ugyanakkor a kórháznak is kötelessége, hogy a szükségállapotot követő legtöbb 30 napon belül eljuttassa az eredeti dokumentumokat akár postán, akár a szociális asszisztens révén az anyakönyvi irodába.

Otthoni elhalálozás esetén a családorvos a halál okát megállapító dokumentum mellé csatolja az elhunyt személy személyazonossági igazolványának szkennelt változatát (ha nincs személyazonossági igazolvány, akkor a hivatalos szervek által kibocsátott igazolást a személy adataival, továbbá mellékeli a születési bizonyítvány, valamint a házassági levél szkennelt változatát). A levélnek tartalmaznia kell azt az e-mail címet, amelyre a kiállított halotti igazolás elektronikus változatát lehet majd küldeni.

Az eredeti okiratokat a szükségállapot lejárta után veheti át egy hozzátartozó személy.

Az újszülöttek bejelentésével kapcsolatos ügyintézést teljes mértékben a kórház és a kórházi szociális asszisztensek végzik.

Frissítés dátuma:
2020.04.04.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette