Helyi hivatalos közlöny

A Székelyudvarhelyi Városi Sportklub igazgatói tisztségének betöltésére szolgáló versenyvizsga

 

A versenyen való részvétel feltételei:

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK:

 1. egyetemi tanulmányok alapképzéssel és felsőfokú végzettséggel vagy azzal egyenértékű gazdasági, közigazgatási, illetve testnevelési egyetemi végzettséggel;
 2. a beosztáshoz szükséges tanulmányi régiség legalább 5 év;
 3. legalább 3 év vezetői pozícióban szerzett tapasztalat.

 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

 1.  román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 2.  ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 3.  az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 4.  teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 5.  az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 6.  megfelel a tanulmányi feltételeknek és a szakképzettségben szerzett régiségnek vagy más különleges feltételeknek, amely az állás elfoglalásához szükséges;
 7.  nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

 

A verseny két lépésből áll:

– I. lépés – a jelöltek által benyújtott gazdálkodási tervek elemzése – 2019 december 6.-ig;

– II. lépés – gazdálkodási terv bemutatása – 2019 december 10.

 

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • a személyazonossági igazolványt, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja, illetve házasssági levél (névmódosítás, névváltoztatás esetén);
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 • a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • román nyelvű szakmai önéletrajzot.

 

Az igazgatói állás megpályázásához szükséges dokumentációkat 2019. december 02-ig lehet benyújtani.

A gazdálkodási tervet külön dossziéban, elektronikus formában és papíron, aláírás nélkül (holografikus/elektronikus aláírással) és nem személyre szabottan (mottók, színek stb.) kell benyújtani a verseny nyilvános hirdetményében megjelölt határidővel összhangban, azaz 2019. december 02-ig, a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub székhelyén, a Városháza tér 5 szám alatt.

 

A leírás, a verseny szervezésének szabályai, a verseny könyvészete és az egyéb kiegészítő mellékletek a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub székhelyén átvehetők (Városháza tér 5 szám, 244-es iroda).

Az intézmény gazdálkodási tervének kidolgozásához szükséges egyéb információkkal kapcsolatban, a versenybizottság, valamint a fellebbező bizottság titkárához Katona Beáta-Zsuzsánna-hoz kell fordulni a katona.beata@udvarhely.ro e-mail címen.

 

A gazdálkodási terv elkészítéséhez szükséges további mellékletek a következők:

 1. H.C.L. 294/28.10.2017 a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub, mint ”közintézmény létrehozásának jóváhagyásáról szóló tanácshatározat.
 2. H.C.L. 242/27.09.2018 amely a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub, mint ”közintézmény létrehozásának jóváhagyásáról szóló H.C.L. 294/28.10.2017 utólagosan módosított és kiegészített változata.
 3. H.C.L. 60/2019 amely a Székelyudvarhelyi Városi Sportklub, mint ”közintézmény létrehozásának jóváhagyásáról szóló H.C.L. 294/28.10.2017 utólagosan módosított és kiegészített változata.
 4. A 2018-ra jóváhagyott költségvetés
 5. A 2019-re jóváhagyott költségvetés

Adatok:

Jelentkezés

katona.beata@udvarhely.ro

Jelentkezési határidő

2019. dec. 02.

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2019.12.11.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette