Helyi hivatalos közlöny

Május közepén indította el Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala – tudományos és szakmai szervezetekkel közösen – azt az online kérdőíves felmérést, amelynek kettős célja van. Részint a koronavírus okozta világjárvány gazdasági életre gyakorolt hatásainak pontos feltérképezése, illetve ezek ismeretében a hatékony segítségnyújtás kidolgozása áll a kezdeményezés mögött. A felmérés eredményeit ma mutatták be a kutatásban résztvevők a városháza Orbán Balázs termében.

A városháza gazdasági igazgatósága tudományos partnerként a REGA Régiókutató Egyesületet, szakmai partnerként az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetségét, az Udvarhelyi Mikrovállalkozók Szövetségét és a Harghita Business Centert is bevonta a felmérés előkészítő munkálataiba, illetve a lebonyolításba is. A felmérés létjogosultsága adott: nemcsak a városnak, hanem a megyének is kiemelten fontos, hogy Székelyudvarhely gazdasága milyen irányba halad, mert Székelyudvarhely Hargita megye gazdasági motorja. Ezt a felelősséget felismerve indította el a városvezetés a felmérést.

A kutatásba összesen 188 vállalkozás került be. Méretük alapján a felmérés alanyait szolgáló vállalkozások legnagyobb hányada (70%) mikrovállalkozás, tehát alkalmazottainak száma 10 fő alatti, melyből 5 százalék egy alkalmazottat sem foglalkoztat, és 16 százalék csupán 1 fővel működik. A kisvállalkozások aránya 24 százalék, amelyek esetében a foglalkoztatottak száma kevesebb, mint 50. A kutatásba 5 százaléknyi közepes vállalkozás és csupán 1 százalék nagyvállalkozás került be. A vállalkozások korát tekintve 40 százalékuk 10 évnél fiatalabb cég, 30 százalék 11 és 20 év közötti, és ugyancsak 30 százalék 21 évnél több ideje működik. Ez utóbbiból 21 százalék 25 évnél idősebb vállalkozás. A kutatásba bekerült vállalkozások 83 százaléka Székelyudvarhelyre van bejegyezve, 17 százalék a környező falvakra, illetve Székelykeresztúrra és Szentegyházára.

Szinte minden válaszoló vállalkozás megérezte a koronavírus-járvány gazdasági hatásait. A vállalkozások többségénél a fogyasztás visszaesése jelentette a legnagyobb gondot. Mindemellett a megkérdezett udvarhelyi vállalkozók nagy többsége nem rendelkezik egy gazdasági válság túléléséhez megfelelő mértékű tartalékkal, hisz a lecsökkent árbevétel mellett többségük alig pár hónapig lenne képes fenntartani a tevekénységét. Ennek tükrében épp jókor érkeztek az enyhítést támogató intézkedések, hisz a március közepén indult megszorítások épp három hónapja vannak érvényben.

A megkérdezett vállalkozások rövid távon még borúlátóak, de középtávon már optimisták, a gazdasági helyzetük javulására júniusra kevesen, novemberre már többségében számítanak.

A megkérdezett vállalkozók nem terhelték át a járvány gazdasági hatásait az alkalmazottjaikra, hiszen csak kis arányban bocsátottak el munkatársat, vagy csökkentették a fizetéseket. Legtöbben a technikai munkanélküliség lehetőségét használták ki.

Az új helyzet elindította a vállalkozókban az új munkaszervezési megoldások keresésének az igényét, mint amilyen az online munka és a home office, de legtöbbjük még nincs ezekre a megoldásokra felkészülve.

A beérkezett válaszokból az látszik, hogy a vállalkozások többsége csak akkor képes fennmaradni, ha a piac életben tartatja őket, mivel többségük nem tud/nem képes megújulni, új irányba fejleszteni a vállalkozását. Ennek oka egyrészt, hogy többségében kisvállalkozások töltötték ki a kérdőívet, de másrészt a szakmai tudás hiánya is eredményezheti ezt a megújulási hiányt. Épp emiatt lenne szükség a vállalkozói képzések erősítésére, támogatására.

A válaszadó vállalkozások többsége kihasználta a kormány által elindított gazdaságsegítő programok valamelyikét. A válaszok alapján azonban továbbra is szükség lenne a vállalkozások hatósági támogatására. Ebben a helyi polgármesteri hivatalnak is vannak eszközei, amelyek közül a helyi adók csökkentése és az online ügyintézés erősítése jelent meg a legtöbbször a válaszokban.

A teljes kutatási jelentés ITT érhető el.

Frissítés dátuma:
2020.06.22.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette