Helyi hivatalos közlöny

A soron kívüli tanácskozásra Gálfi Árpád polgármester olyan tervezeteket terjesztett elő, amelyek esetében késő lett volna megvárni az e hó végi rendes tanácsülést. Hajdó Csaba igazolt hiányzása miatt erre a tanácskozásra Derzsi Lászlót kérte fel a 15 tagú testület. 

Első napirendi pontként az erdészet által, február 28-án tartandó árveréshez a tanácsosi testület el kellett hogy fogadja az értékesítésre szánt faanyag kiindulási árverési árát. Tavaly ugyanis jelentősen csökkent a fa eladási ára. A vágás módjától, valamint a fa fajtájától függő árak 55 és 300 lej között mozognak. A tanácsosok egyöntetűen megszavazták a határozatot.   

Következett a Székelytámadt vár felújítását célzó pályázat önrészének kiszámolására vonatkozó javítások elfogadása. A második napirendi pont a felújítási pályázatban szereplő 2%-os önrész csökkenésére vonatkozott, amely így 450-ről 425 ezer lejre változott. Módosult ugyanakkor az el nem számolható költsége is a pályázatnak 28072 lejről 33501 lejre. A harmadik napirendi pont a vár körüli Tó utca hosszára vonatkozó módosítást tárgyalta. Az előterjesztésben szereplő két napirendi pontot a testület tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazta.  

Harmadik témaként a 28 csereháti új ifjúsági lakás projektjével kapcsolatos minisztériumi javítások kerültek napirendre. A beruházás nevére vonatkozó formai javítást az önkormányzati testület egyhangúlag fogadta el.

Frissítés dátuma:
2019.02.15.

#önkormányzat #rendkívüli tanácsülés #Székelyudvarhely #Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala #tanácsos #testület

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette