Monitorul Oficial Local

Cod CPV:72319000-4 Servicii de furnizare date (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de emitere ale deciziilor de impunere impozite și taxe locale, utilizând șabloane standard, tipărire și împlicuire, expediere cu confirmare de primire și procesarea confirmărilor în programul de gestiune al impozitelor și taxelor locale Avan Tax, pentru aproximativ 24.000 plicuri în beneficiul municipiului Odorheiu Secuiesc..

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 128.150 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii pentru respectarea Legii 207/2015”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 16.01.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 16.01.2020 ora 12:00.Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini, respectiv împuternicirea acordată de SC Integrisoft SRL.   Propunerea financiară se va depune atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 16.01.2020 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau czika.edith@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1124968

 

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția economică

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de întreținere programe informatice

Data scrierii

09. ian. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

16. ian. 2020. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
09.01.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic