Monitorul Oficial Local

Cod CPV:77211400-6 Tăiere defrișare arbori (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de tăiere (defrișare) arbori periculoși de pe domeniul public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 15.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Tăiat defrișat arbori”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 24.02.2020 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 24.02.2020 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Propunerea financiară se întocmește pentru două categorii de arbori conform caiet de sarcini, exprimată în lei/arbore fără TVA.

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 24.02.2020 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul:  ADV1130256

 

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția tehnică

Tipul achizițiilor publice

#Tăiat arbori

Data scrierii

17. feb. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

24. feb. 2020. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
17.02.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic