Monitorul Oficial Local

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează concurs de promovare în funcția publică specifică de conducere vacantă de arhitect şef al municipiului, grad II,  Direcție urbanism şi evidenţa patrimoniului, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Proba scrisă: la data de 13.12.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza, nr. 5.

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza, nr. 5.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, adică până la data de 28.11.2022, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza, nr. 5., la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218145, interior 1804, nr. fax.: 0266218032, sau prin e-mail: hr@odorhei.ro).

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 483 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 7 ani;

– să aibă formaţia profesională de arhitect diplomat, urbanist diplomat sau de conductor arhitect, precum şi de inginer în domeniul construcţiilor sau inginer cu specialitatea inginerie economică în construcţii, absolvenţi ai cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor;

– prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care nu se prezintă persoane care să îndeplinească condiţiile de vechime în specialitatea studiilor (minimum 7 ani), pot participa la concurs şi persoane care îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei de arhitect-şef de minimum 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 36^1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2021 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

– să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ.

Datelor:

Aplicare

hr@odorhei.ro

Terme de aplicare

28. nov. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
16.12.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic