Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc organizează

 

EXAMEN DE PROMOVARE pentru PERSONALUL CONTRACTUAL

 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc pentru următoarele posturi:

 

 

  • Direcţia tehnică, Serviciul public de gospodărire a domeniului public şi privat, Compartimentul întreținere a domeniului public și privat:

 

– din 2 posturi contractuale de muncitor, treapta profesională II din cadrul Compartimentului de întreţinere a domeniului public şi privat, în două posturi contractuale de muncitor, treapta profesională I

 

 

  • Serviciul supraveghere a învățământului, culturii și sănătății, Serviciul public de sănătate creșă:

 

– din postul contractual de muncitor, treapta profesională III din cadrul Serviciul public de sănătate creșă în postul contractual de muncitor, treapta profesională II

 

Examenele de promovare în treapta profesională imediat superioare vor avea loc în data de 12 decembrie 2019,

  • ora 10:00 – proba practică pentru un post contractual de muncitor II la Atelierul Primăriei: Municipiului Odorheiu Secuiesc,
  • ora 11:00 – proba practică pentru un post contractuale de muncitor II la Piața agroalimentară a Municipiului Odorheiu Secuiesc,
  • ora 12:00 – proba practică pentru postul contractual de muncitor III la Creșa și grădinița “Csillagvár” a Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Condiţii de participare: să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani.

 

Termenul de înscriere la examen este până la data de 5 decembrie 2019.

În vederea participării la examen, fiecare candidat trebuie să prezinte la înscriere următoarele acte:

– cererea de înscriere la examenul de promovare

– copii de pe fișele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi salarizare, nr. telefon: 0266-218382, int.1804.

 

Odorheiu Secuiesc, la 28.11.2019.

Datelor:

Aplicare

gergely.hajnal@odorhei.ro

Terme de aplicare

05. dec. 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
13.12.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic