Monitorul Oficial Local

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA UNEI CLĂDIRI PERSOANE FIZICE :

 • Declaraţie de impunere completată
 • Act de proprietate (Contract de vânzare cumpărare, Contract de donaţie, Contract de schimb, Contract de întreţinere, Certificat moştenitor sau orice alt act de proprietate)

 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE PERSOANE FIZICE:

 • Declaraţie de impunere completată
 • Copie Certificat de urbanism
 • Copie Autorizaţie de construire
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Memoriu tehnic cu suprafaţa clădirii pe niveluri

 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PERSOANE FIZICE:

 • Declaraţie de impunere completată
 • Act de proprietate (Contract de vânzare cumpărare, Contract de donaţie, Contract de schimb, Contract de întreţinere, Certificat moştenitor sau orice alt act de proprietate)
 • În cazul terenurilor agricole adeverinţă de la Oficiul Agricol
 • În cazul în care terenul a fost modificat din extravilan în intravilan, adeverinţă de la Serviciu Urbanism
 • În cazul în care suprafaţa terenului nu corespunde cu înregistrarea în Cartea Funciară, documentaţie cadastrală

 

ACTE NECESARE PENTRU SCUTIRE IMPOZIT:

 • Cerere
 • Act doveditor despre dreptul de a beneficia de scutire
 • Act de proprietate a domiciliului
 • Carte de identitate
 • Actul de identitate a soţului/soţiei
 • Copia certificatului de căsătorie
 • Copia cărţii de identitate a autovehicolului

 

 

PERSOANE JURIDICE

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA UNEI CLĂDIRI:

 • Declaraţie de impunere completată
 • Act de proprietate (Contract de vânzare cumpărare, Contract de donaţie, Contract de schimb, factură sau orice alt act de proprietate)

 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOU CONSTRUITE:

 • Declaraţie de impunere completată
 • Copie Certificat de urbanism
 • Copie Autorizaţie de construire
 • Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

 

ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PERSOANE JURIDICE:

 • Declaraţie de impunere completată
 • Act de proprietate (Contract de vânzare cumpărare, Contract de donaţie, Contract de schimb, sau orice alt act de proprietate)
 • Adevrinţă de la Biroul agricol, în cazul terenurilor agricole
 • Adeverinţă de la Urbanism, în cazul în care terenul a fost introdus în intravilan din extravilan
 • Documentaţie cadastrală, în cazul în care suprafaţa măsurată a terenului nu corespunde cu suprafaţa din acte

 

Program de lucru

Luni         8:00 -13:00

Marţi       8:00 – 13:00

Miercur  8:00 – 13:00

Joi           8:00 – 13:00 şi 15:00 – 18:00

Vineri:       Închis

Data actualizării:
15.01.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic