Monitorul Oficial Local

 Atributiile principale ale Compartimentului Transport Public Local:

Reglementarea serviciilor de transport public desfăşurate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Odorheiu Secuiesc:

  •    de persoane în regim de taxi;
  •    de mărfuri în regim de taxi;
  •    alte servicii de transport public local, definite conform legii.
  •   acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor de transport, autorizaţiilor taxi, respectiv copiilor conforme, după caz, pentru serviciile de transport public local prestate în municipiul  Odorheiu Secuiesc
  •   coordonarea şi controlul serviciilor de transport public local.
  •  verifica sesizările, redactează şi transmite răspunsurile la sesizările petenților în probleme legate de transportul public local.
  •  participa, in calitate de Autoritate de autorizare, la controale/ verificari  in comun cu alte autoritati cu atributii legale  in acest sens, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale in vigoare in domeniul sau de competenta.
  •  asigură constituirea bazelor de date  cu informațiile  necesare  desfășurării atribuțiilor legale ce îi revin în calitate de Autoritate de autorizare pentru toate activitățile în domeniul sau de reglementare, autorizare, avizare, coordonare, control şi sancționare, conținând în mod obligatoriu  informațiile / datele minimale stabilite prin legislația în vigoare precum şi toate informațiile şi datele ce rezultă din activitatea autorității
Program de lucru

Luni  10,00-13,00

Marți  10,00-13,00

Miercuri 9,00- 12,00

Joi    9,00-16,00

Vineri –

Personal:

osztályvezető

Data actualizării:
12.10.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic