Monitorul Oficial Local

Acest compartiment are responsabilităţile şi obligaţiile stabilite de legislaţia din domeniu (Legea 319/ 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările ulterioare, HG 1425/ 2006 norme de aplicare a legii 316/2006 cu modificările ulterioare.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă printre alte obligaţii prevăzută de lege are obligaţia:

  • să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă;
  •  metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
  • să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
  • să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
  • să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
  • să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
  • să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
  • să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
  • să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale
Program de lucru

Luni  07,30-16,00

Marți 07,30-16,00

Miercuri 07,30-16,00

Joi 07,30-16,00

Vineri 07,30-16,00

Data actualizării:
19.12.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic