Monitorul Oficial Local

 Atribuţii principale:

 • asigură managementul prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă.
 • are ca obiectiv protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate
 •  desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 • verifică modul de aplicare a normelor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire;
 • execută acţiuni de prevenire pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendiu, explozii şi alte evenimente
 • acordă ajutor persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul localităţii;
 • participă la efectuarea de deblocări şi înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre
 • asigură menţinerea în stare de operativitate a punctului de comandă, a reţelelor de Comunicaţii şi a aparaturii aflată în dotare pe teritoriul municipiului
 • asigură sprijinirea pregătirii de situaţiilor de urgenţă în cadrul instituţiilor de Învăţământ arondate;
 •  organizarea, înzestrarea şi pregătirea, comisiilor şi echipelor de voluntari;
 • participă la elaborarea măsurilor specifice protecţiei civile pentru asigurarea desfăşurării activităţilor economice şi funcţionării reţelelor de utilităţi
Program de lucru

Luni 7,30-16,00

Marți  7,30-16,00

Miercuri 7,30-16,00

Joi 7,30-16,00

Vineri 7,30-16,00

Personal:

Director tehnic

Data actualizării:
11.10.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic