Monitorul Oficial Local

Cine pot fi beneficiari?

• persoanele singure şi familiile care au domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a municipiului şi care au o situaţie economică precară.
• persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativteritoriale în care trăiesc.
• soţii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială atestă situaţia existentă şi justifică acordarea acestuia.
• familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
• persoanele fără domiciliu sau reşedinţă şi fără locuinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

Nivelul lunar al venitului minim garantat acordat familiilor fără nici un venit este:
• 149 lei pentru persoana singură
• 269 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
• 376 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
• 465 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
• 554 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
• 593 lei pentru familiile formate din 6 persoane; etc.
Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute mai sus şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure, realizat în luna anterioară depunerii cererii.

Veniturile care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net al familiei și criteriile care exclud dreptul la VMG sunt enumerate în formularul de cerere, anexat mai jos.

Program de lucru

Luni-Joi: 8-13

Data actualizării:
08.06.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic