Monitorul Oficial Local

Anunţ de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul ” Program anual de finanţare nerambursabilă al activităţilor de protecţia mediului din Municipiul Odorheiu Secuiesc pe anul 2024″

 

1. Autoritatea contractantă: Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, telefon 0266-218145, fax 0266-218032.

2. Solicitanți pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii, care au sediul/punct de lucru în municipiul Odorheiu-Secuiesc şi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Odorheiu-Secuiesc/sau beneficiarii proiectului sunt domiciliaţi în municipiul Odorheiu-Secuiesc.

3. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare respectiv HCL 46/2024.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru: Atingerea țintelor privind reciclarea, devierea de la depozitare și creșterea calității serviciului de salubrizare; Protecția cursurilor de apă, Promovarea și conservarea biodiversității; Promovarea protecției mediului și a activităților voluntare; Promovarea transportului și a mobilității durabile; Promovarea măsurilor de eficiență energetică și a surselor de energie regenerabilă.

5 Suma aprobată pe anul 2024: 20.000 lei

6. Durata programului: mai – noiembrie 2024

7. Locul si data limită de depunere a propunerilor de proiecte: registratura Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, situat la adresa Piaţa Városháza, nr.5.

Data limită pentru depunere :05 aprilie 2024 ora 13.30

8. Solicitarea finanțări nerambursabilă: Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând din Ghidul Solicitantului şi anexele se pot procura de pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc , www.udvarhely.ro Persoana de contact: Biró Ágnes, adresa de e-mail: helyipalyazatok@udvarhely.ro

Data actualizării:
26.04.2024.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic