Monitorul Oficial Local

 

  • Întocmeşte necesarul planului de achiziții cu materiale de întreţinere si reparații, piese de schimb, inventar gospodăresc, rechizite de birou și materiale consumabile pentru aparatul propriu şi răspunde de asigurarea acestora în limita fondurilor aprobate, de depozitarea, conservarea şi distribuirea acestora
  • Asigură gestionarea tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinătoare municipiului (mijloace fixe si obiecte de inventar de mică valoare).
  • Asigură încheierea contractelor pentru utilități, lumină, apă, canalizare, gaz şi asigură decontarea acestor prestări.
  • Asigură încheierea contractelor pentru diverse prestări de servicii și lucrări de întreținere și funcționare şi asigură decontarea acestor prestări.
  • Asigură întreţinerea, funcţionarea locuinţelor de oaspeţi și protocol.
  • Organizează şi asigură condiţiile necesare recrutărilor (spaţiu, materiale, personal).
  • Coordonează şi controlează efectuarea curăţeniei în birouri şi celelalte încăperi şi spaţii aferente primăriei.
  • Contribuie la recepţia lucrărilor de reparații și întreținere efectuate privind patrimoniul Municipiului Odorheiu Secuiesc.
  • Efectuează inventarieri periodice şi asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acestuia la alte unităţi, întocmirea documentelor necesare.
  • Asigura funcționarea normala a sistemului informatic și a echipamentelor IT la nivelul primăriei, funcționarea sistemului informatic integral și a sistemului de comunicații.

Data actualizării:
27.04.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic